دبیرستان دوره اول پسرانه آیت اله خامنه ای تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
خیاباناني آبادنو- خیابان ميثاق شمالي - خیابان گلستان
02155507800
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه