دبیرستان دوره اول پسرانه آیندگان دانش تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
تهرانپارس بین فلکه دوم وسوم -خیابانیابان 188 شرقی بعد ازخیابانیابان 48
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه