دبیرستان دوره اول پسرانه ابن سینا ابرکوه

ابرکوه
پسرانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
یزد- ابرکوه
03526825307
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه