دبیرستان دوره اول پسرانه ابو علی سینا تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
خیابان جمهوري خیابان دانشگاه جنوبي ك تا بش
02166407117
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه