دبیرستان دوره اول پسرانه احرار قروه

قروه
پسرانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
خیابان شهید باهنر
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه