دبیرستان دوره اول پسرانه احسان تبريز

تبریز
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
تبریز-خیابان میرداماد- کوی ١٨ متری صبا-مجمتع احسان
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه