دبیرستان دوره اول پسرانه ارشاد تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
خیابانشریعتی-خیابانکلاهدوز-کوچه نامدار-خیابانقلندری-پ10
02122633990
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه