دبیرستان دوره اول پسرانه اسوه تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
مهر آباد جنوبی - خیابان پادگان - 12 متری شهید انصاری
02166695688
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه