دبیرستان دوره اول پسرانه امام جعفر صادق تفت

تفت
پسرانه
دبیرستان دوره اول
هیئت امنایی
محله باغ مورتین-جنب استادیوم آزادی
03532624750
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه