دبیرستان دوره اول پسرانه امام حسین سبزوار

سبزوار
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان دانشگاه- روبه روی دانشگاه10
05144647883
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه