دبیرستان دوره اول پسرانه امام حسین سرخس

سرخس
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
انتهای میدان اداره پست-جنب پارک کودک
05134524094
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه