دبیرستان دوره اول پسرانه امام حسین 2 مشهد

مشهد
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
بلوار سازمان آب شهید صادقی ٣ -چهارراه دوم
05137266410
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه