دبیرستان دوره اول پسرانه امام خمینی علامرودشت لامرد

فارس
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
روستای چاه پور
07826672196

این مدرسه هنوز اطلاعات خود را تکمیل نکرده است، اگر مدیر یا یکی از کارکنان مدرسه هستید، می‌توانید درخواست ویرایش اطلاعات ثبت کنید تا کارشناسان همکلاسی با شما تماس بگیرند.

تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

نقد وبررسی تخصصی مدرسه