دبیرستان دوره اول پسرانه امام رضا واحد 9 مشهد

مشهد
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خواجه ربیع - شهید یوسف زاده 18
05117415445
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه