دبیرستان دوره اول پسرانه امام سجاد بافق

بافق
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خ وحشی بافقی کوی نیروی انتظامی جنب مدرسه علمیه(جنب حوزه علمیه امام صادق)
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه