دبیرستان دوره اول پسرانه امیرالمومنین اصفهان

اصفهان
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان امادگاه - کوچه نجفی - شماره 15
32223109
info@gmail
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه