دبیرستان دوره اول پسرانه امیرکبیر تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
مهرآباد جنوبی خیابان دانشگاه هوایی تفرش شرقی
02166647267
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه