دبیرستان دوره اول پسرانه اندیشه اصفهان

اصفهان
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
دولت آباد -بلوار دانشگاه -خیابان محقق - کوچه اندیشه
03145824333
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه