دبیرستان دوره اول پسرانه اندیشه شاهد تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
شاهد
خیابانزانه بخیابانارايي ضلع شمالي بعثت خیابان سميعي
02155316465
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه