دبیرستان دوره اول پسرانه اندیشه صفا تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
میدان امام حسین-خیابان شهید مدنی- خ خواجه نصیر-جنب دارالقرآن- دبیرستان اندیشه صفا
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه