دبیرستان دوره اول پسرانه اولیا تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
پاسداران گلستان پنجم ميدان هروي خیابان گلزار
02122946938
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه