دبیرستان دوره اول پسرانه باقرالعلوم (ع) تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
خیابانلیج فارس پایین تر از بیمارستان فیاض بخیابانش ک شهید محسنی
02166269794
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه