دبیرستان دوره اول پسرانه بحرالعلوم تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان شهيد مفتح شمالي ك بخیابانشي پ 21
02188341055
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه