دبیرستان دوره اول پسرانه بحر العلوم تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
مفتح شمالی-کوچه بخشی موثق-روبه روی پمپ بنزین-پلاک25
02188341055
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه