دبیرستان دوره اول پسرانه بعثت تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
شريعتي-نرسيده به پل صدر-خیابان الهيه-روبروي دادسرا
02122643525
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه