دبیرستان دوره اول پسرانه بهزاد تربت جام

تربت جام
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان ٢٢ بهمن - پلاک ٤٦
05152529120
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه