دبیرستان دوره اول پسرانه بهشتی (2) قوچان

قوچان
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
انتهای تربیت-ضلع شمالی خیابان دانش آموز
05147214503
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه