دبیرستان دوره اول پسرانه بوستان ولایت اهواز

اهواز
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
اهواز - کوی سعدی - خیابان کارون شرقی
06133323522
info@gmail
دبیرستان دوره اول بوستان ولایت اهواز
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه