دبیرستان دوره اول پسرانه بینش سلمان تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابانشریعتی خیابانیخیابانچال خیابان شهید فکوری ک مشایخیابانی پ14
02122002171

این مدرسه هنوز اطلاعات خود را تکمیل نکرده است، اگر مدیر یا یکی از کارکنان مدرسه هستید، می‌توانید درخواست ویرایش اطلاعات ثبت کنید تا کارشناسان همکلاسی با شما تماس بگیرند.

تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

نقد وبررسی تخصصی مدرسه