دبیرستان دوره اول پسرانه تبیان تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان یخیابانچال خیابان کی نژادخیابان اسلامیه شرقی پ37
02126600322
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه