دبیرستان دوره اول پسرانه تلاش تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
بلوار مرزداران خیابان اطاعتي خیابان مهد ي سوم
02188283833
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه