دبیرستان دوره اول پسرانه توحیدی ياسوج

ياسوج
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
جاده آبشار- بالاتر از امام زاده عبداله
07433229688
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه