دبیرستان دوره اول پسرانه جهان تربیت تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
خیابان گلبرگ غربي خیابان 16 متري اول جنوبي خیابان شهيد مهدوي
02188436900
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه