دبیرستان دوره اول پسرانه جواد موفقیان تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
خیابان آيت ا... سعيدي - شهرك دولتخیابانواه - خیابان برادران - شكر ي
02155875418
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه