دبیرستان دوره اول پسرانه جوكار 1 تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
نعمت آباد - خیابان سهيل -پشت مجتمع مسكوني سهيل
02155884109
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه