دبیرستان دوره اول پسرانه حافظ (1) سنندج

سنندج
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
خیابان جام جم - روبه روی صداوسیما
08716661200
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه