دبیرستان دوره اول پسرانه حامد تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خ دولت بعد از مسجد اعظم قلهک کوچه صراف اولین بن بست دست چپ
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه