دبیرستان دوره اول پسرانه حربن ریاحی 2 تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
جشنواره خیابان مهران سجده ايي جنوبي پ 150688
02177874415
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه