دبیرستان دوره اول پسرانه حكیم سنایی تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
بلوار فردوس خیابان ورزي شمالي كوجه 5 شرقي پلاك 3
02144306459
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه