دبیرستان دوره اول پسرانه حکمت نیا شهربابک

پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
بلوارجهاد- خیابان فارابی
03924241690
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه