دبیرستان دوره اول پسرانه حکیم سنائی اصفهان

اصفهان
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان چهار باغ بالا-جنب تعاونی برق-کوی عطاء الملک
03136270047
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه