دبیرستان دوره اول پسرانه دانشخواه تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
خیابان پیروزی-خ 6/40 نیرو هوایی- پ 35
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه