دبیرستان دوره اول پسرانه دانشمند سیرجان

سيرجان
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
کرمان - سیرجان - بلوار مالک اشتر - نبش خیابان پیروزی
03442254435
info@gmail
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه