دبیرستان دوره اول پسرانه دانش تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
شهرک ولیعصر عج انتهای سپیده جنوبی ک مرزبان
02166214434
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه