دبیرستان دوره اول پسرانه دكتر شریعتی تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
ياخیابانچي اباد خیابان شريعتي مجتمع شريعتي
02155505900
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه