دبیرستان پسرانه دولتی ساجدین اراک

مرکزی اراک
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
اراک خیابان حاج باشی کوچه دانش
32222766
همکلاسی
تعداد کلاس: 6
سال تاسیس: 1374
تعداد طبقات: 2
مساحت زیربنا: 550

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه