دبیرستان دوره اول پسرانه دکتر محمود افشار تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
هیئت امنایی
خ آفریقا ولیعصرنرسیده به میردامادخیابان دامن افشارپلاک 51
02188874212
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه