دبیرستان دوره اول پسرانه دین و دانش تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
اقدسيه-اراج-ك پروين
02122951032
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه