دبیرستان دوره اول پسرانه دین و دانش قوچان

قوچان
پسرانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
فرهنگیان 1-دانشجوی شمالی-جنب دبیرستان شاهد
05147226501
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه