دبیرستان دوره اول پسرانه راه هدایت زاهدان

زاهدان
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان جانبازان - خیابان بزرگمهر 6
05433417748
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه